Ενάρξεις Τμημάτων & Σεμιναρίων

Ειδικές Τιμές για Φοιτητές & Ανέργους!

ΕΚΠΤΩΣΗ 20% σε Φοιτητές & Ανέργους στα σεμινάρια Λογιστικής, Γραμματέων, Τουρισμού, Internet Marketing,Web Design!

Πιστοποιημένα σεμινάρια από ΕΟΠΠΕΠ!

Πιστοποιημένα σεμινάρια από τον Εθνικό Οργανισμό ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας (Αριθμός Αδείας Α 23685 ΦΕΚ 45/ 16-01-2013), με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο…