Ενάρξεις Τμημάτων & Σεμιναρίων

Δωρεάν Μαθήματα ECDL

Δωρεάν Μαθήματα με ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δωρεάν Test Προσομοίωσης Εξετάσεων (MOC Test) Οι Εξετάσεις γίνονται στους Χώρους μας Πληρώνετε μόνο τα Εξέταστρα -ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ

Πιστοποιημένα σεμινάρια από Υπ.Παιδείας!

Πιστοποιημένα σεμινάρια από τον Εθνικό Οργανισμό ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας (Αριθμός Αδείας Α 23685 ΦΕΚ 45/ 16-01-2013), με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο…