Ενάρξεις Τμημάτων & Σεμιναρίων

Δωρεάν Μαθήματα ECDL

Δωρεάν Μαθήματα με ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δωρεάν Test Προσομοίωσης Εξετάσεων (MOC Test) Οι Εξετάσεις γίνονται στους Χώρους μας Πληρώνετε μόνο τα Εξέταστρα

Πιστοποιημένα σεμινάρια από Υπ.Παιδείας!

Πιστοποιημένα σεμινάρια από τον Εθνικό Οργανισμό ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας (Αριθμός Αδείας Α 23685 ΦΕΚ 45/ 16-01-2013), με αντιστοίχιση σε διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο…